Επιχειρούμε στο παρόν, επενδύουμε στο μέλλον

Η ΜΕD FRIGO επενδύοντας στο μέλλον επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες της μεταβαλλόμενης αγοράς, της απρόβλεπτης προσφοράς και ζήτησης και της κάλυψης των ευρωπαϊκών ροών στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ενώ αποτελώντας την μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία με ειδίκευση στην διαχείριση και διανομή προϊόντων θαλάσσης μαζί με ακόμη τέσσερις ευρωπαϊκές εταιρείες (STEF- OLANO - GROUP- KOTRA LOGISTICS - HOPI), συγκρότησαν το δίκτυο Seafoodways, το οποίο κυριαρχεί στον ανεφοδιασμό της διατροφικής αλυσίδας παρέχοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της μεταφοράς των προϊόντων σας σε ισχυρούς προορισμούς.

seafoodways

Το δίκτυο Seafoodways, το οποίο είναι και το μοναδικό στον κόσμο, εφαρμόζοντας όλους τους κανόνες ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας έχει διαμορφώσει ένα ανταγωνιστικό κανάλι διανομής των προϊόντων θαλάσσης σ’ όλη την Ευρώπη με αξιοποίηση όλων των μέσων μεταφοράς υποστηρίζοντας την εξαγωγική κι όχι μόνο δράση των πελατών του.

Όμως η ΜΕD FRIGO έχει αναπτύξει και το δικό της δίκτυο συνεργαζόμενη με περισσότερες από 40 μεταφορικές και logistics εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη, διασφαλίζοντας έτσι την ταχύτητα στην διανομή, την αξιοπιστία, αλλά και την περισυλλογή των προϊόντων που προορίζονται τόσο για την εγχώρια αγορά, όσο και για την ευρωπαϊκή.

Για την εταιρεία μας είναι ζωτικής σημασίας προτεραιότητα η περαιτέρω διασύνδεση και ανάπτυξη συνεργασιών με στόχο την συνεχή εξέλιξή της.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ